SỰ KIỆN UNLOCKING INVESTMENT OPPORTUNITIES no.4 GẶP GỠ CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU CỦA DECISION LAB VỀ TIỀM NĂNG ĐẦU TƯ GIÁO DỤC TẠI KHU NHÀ PHỐ SOHO

Buổi thảo luận về chủ đề “Tiềm năng phát triển giáo dục kỹ năng mềm cho trẻ” chính là cơ hội vàng cho các doanh nghiệp đầu tư về giáo dục tại khu nhà phố SOHO nắm bắt xu thế thị trường, đầu tư đúng chỗ để sinh lời hiệu quả nhất.

✨ Diễn giả đặc biệt: ông Thue Quist Thomasen – chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực nghiên cứu phát triển thương mại, giáo dục của công ty Decision Lab (công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu Việt Nam) với hơn 20 năm kinh nghiệm sẽ đưa ra những phân tích chuyên ngành giá trị.

✨ 3 vấn đề trọng điểm kinh doanh sinh lời trong đầu tư hoạt động ngoại khóa: những số liệu chưa từng công bố về tổng quan giáo dục kỹ năng mềm tại Việt Nam, xu hướng mới nhất và tiềm năng đầu tư giáo dục tại khu nhà phố SOHO.

✨ Chính sách ưu đãi đặc quyền từ Masterise Homes: những doanh nghiệp tham gia sẽ được tận hưởng ưu đãi tốt nhất khi đầu tư kinh doanh mảng giáo dục tại khu nhà phố SOHO.

Song song đó có thể thấy nhu cầu bức thiết của cư dân tại các khu vực lân cận Trung Tâm Mới về vấn đề giáo dục, đặc biệt là các hoạt động ngoại khóa. Cùng với hạ tầng tiện ích quy mô tại Trung Tâm Mới, Masterise Homes tin rằng đây sẽ là một bệ phóng vững chắc đảm bảo nguồn thu lâu dài cho những nhà đầu tư phát triền mảng giáo dục tại khu nhà phố SOHO.

⚡ Thời gian: 20/12/2023

📍 Địa điểm: Trung Tâm Mới The Global City, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

💥 Sự kiện MỞ CỬA TỰ DO

Địa chỉ tư vấn và dự án: THE GLOBAL CITY, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://theglobalcity.co/

Hotline: 0888 999 128

Email: contact@theglobalcity.co

Địa chỉ tư vấn và dự án: THE GLOBAL CITY, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://theglobalcity.co/

UNLOCKING INVESTMENT OPPORTUNITIES no.4:

DISCUSS THE VALUE OF INVESTING IN THE EDUCATIONAL SEGMENT AT SOHO SHOPHOUSE WITH DECISION LAB’S REPRESENTATIVE

With the topic: “The potential for developing the education sector in teaching soft skills to children.”, this is the golden opportunity for educational providers and customers to capitalize on the trend and strategically invest for maximum profits, particularly within SOHO Shophouses.

✨ Special speaker: Mr. Thue Quist Thomasen – CEO of Decision Lab (Vietnam’s top-tier company in market research) with more than 20 years of experience in research and consulting on trade and education development, will provide valuable specialized analysis.

✨ 3 key points for profitable businesses in extracurricular activities investment: unpublished data on the overview of soft skills education in Vietnam, the latest trends, and the potential for educational investment at SOHO shophouses.

✨ Exclusive offer from Masterise Homes: participating businesses will enjoy the best incentives for educational investment at SOHO shophouses.

At the same time, businesses can see the urgent need of residents who live in the New Center nearby area, regarding education, especially extracurricular activities. Along with the New Center’s large-scale amenities and infrastructure, Masterise Homes believes this is a solid launching pad to ensure long-term revenue for educational investors at the SOHO shophouse zone.

⚡ Event date: 20 December 2023

📍 Venue: The Global City, Do Xuan Hop street, An Phu ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh city

Sales Gallery: THE GLOBAL CITY, An Phu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Website: https://theglobalcity.co/

Hotline: 0888 999 128

Website: https://theglobalcity.co/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.