THỜI ĐIỂM VÀNG ĐẦU TƯ SOHO PARK VIEW NHẬN NHÀ NGAY, THOẢI MÁI “THU”, CHẦM CHẬM “CHI”

Nắm bắt cơ hội và lợi thế từ chính sách bán hàng mới, chủ sở hữu nhà phố SOHO Park View “2 mặt tiền” đã có thể kinh doanh SINH LỜI 4 năm TRƯỚC KỲ THANH TOÁN cuối cùng (2028), cùng với những cột mốc hoàn thiện tiện ích, đây chính là thời điểm hoàn hảo để đầu tư và tối ưu hóa khả năng sinh lời

  1. Chính sách giãn thanh toán tận 5 năm, chỉ từ 20% nhận nhà kinh doanh, thoải mái “thu” – chầm chậm “chi”

  2. Cam kết tiền thuê lên đến 100 triệu/ tháng, nguồn khách thuê sẵn có trong nước và quốc tế
  3. Hệ tiện ích, giải trí đã hoàn thiện, thu hút lượng khách dồi dào đến vui chơi và tận hưởng

Đây là những LỢI THẾ hiếm hoi cho những nhà đầu tư biết tính toán và nắm bắt thời cơ, thời điểm vàng để sở hữu nhà tại Trung tâm mới.

Điện thoại: 0888.999.128

Email: contact@theglobalcity.co

Địa chỉ tư vấn và dự án: THE GLOBAL CITY, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://theglobalcity.co/

THE BEST TIME TO INVEST IN SOHO PARK VIEW OWN THE NEW HOME AND READY TO GET PROFIT, SLOWLY TO SPEND MONEY

Seizing the opportunities and advantages from the new sales policy, the residents of the dual facades SOHO Park View was able to do PROFITABLE business 4 years BEFORE the final PAYMENT PERIOD (2028), along with the following utility completion milestone, this is the perfect time to invest and optimize profitability

  1. Payment extension policy up to 5 years, only from 20% to own new home and start to do business, comfortably to get ”profit” – slowly “spend” money.

  2. Committed rental yield up to 100 million per month, available domestic and international tenant source.
  3. The amenities and entertainment system has been completed, attracting a large number of visitors to have fun and enjoy.

These are unique ADVANTAGES for investors who know how to seize the opportunity, the golden time to own a home at The New Center.

Hotline: 0888.999.128

Email: contact@theglobalcity.co

Sales Gallery: THE GLOBAL CITY, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Website: https://theglobalcity.co/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.